ADS 468x60

27 May 2010

வெள்ளம் வருமுன் காப்போம்


காலநிலை மாற்றங்களுக்கிணங்க இலங்கையானது வெள்ளம்ரூபவ் புயல்ரூபவ் சுனாமி போன்ற அனர்த்தங்களுக்கு இலகுவாக பாதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளமையை  முன்னைய வருடங்களில் இருந்து தற்போது வரை கோடிட்டுக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக வெள்ளம் நீர்நிலைகள் ஒழுங்கான முறையில் வடிந்து செல்வது தடைப்படும்போது ஏற்ப்படுகின்றது. வெள்ளம் வடிந்தோடுகின்றரூபவ் மற்றும் தாழ்நிலைப்பகுதிகளில் குடியிருப்புகளை அமைப்பதன்மூலம் வெள்ளம் தடைப்பட்டு அதன் ஆபத்தினை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.

வெள்ளம் ஏற்ப்படுவற்க்கான காரணங்கள்.

 • வெள்ள அனர்த்த மட்டங்களை கருத்தெடுக்காமல் நிலப்பயன்பாட்டினை மேற்கொள்ளல்.
 • அதிகரித்துவரும் சனத்தொகை காரணமாக நிலப்பகுதியின் அளவு குறைந்து வருகின்றமை இதனால் வெள்ளளம் வடிந்தோடுகின்ற இடங்களில் வருமானம் குறைந்தவர்களின் அத்துமீறிய குடியேற்றம்.
 •  வடிகால் அமைப்புகளை தூய்மை செய்வதில் காணப்படுகின்ற பொது மக்களின் அசண்டையீனமான போக்கு.
 • மண்ணை முறையற்ற முறையில் அகன்றெடுத்தல்.
 • நீர் வழிந்தோடி தேங்கி நிற்கும் இடங்களை நிரப்புதல் மற்றும் அவற்றின்மீது கட்டிடங்களை அமைத்தல்.
 • சாப்பிட முன்னும் பின்னும் கைகளை தூய்மையாக கழுவுதல் வேண்டும்.
 • நுளம்பு தொல்லையில் இருந்து பாதுகாப்பு பெற நுளம்பு வலைகளை பாவித்தல் வேண்டும்.
 • இவற்றின்போது வயிற்றோட்டம்ரூபவ் வாந்திபேதி என்பன ஏற்ப்பட வாய்ப்பிரிப்பதனால் தூய நீராகாரங்களை உட்கொள்ளுதல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.
 • மேற்கூறிய நோய்களுக்குரிய அறிகுறிகள் தென்படுகின்ற போது உடனடி வைத்தியரை நாடி ஆலோசனை பெறுவது சாலச் சிறந்ததாகும்.
 • நித்திரை செல்லும்போது கால் மற்றும் கைகளை மூடும்படியாக துணிகளால் போர்த்தவேண்டும்.
 •  கமடைந்த நோயாளிகளை நுளம்புக்கடியிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.
 •  தண்நீர் தேங்கி நிற்கும் இடங்களை இல்லாது செய்தல் வேண்டும் (தகரப் பேணிரூபவ் டயர்ரூபவ் சிறட்டை போன்றன)
வெள்ளத்தின் போது கடைப்பிடிக்க தேவையற்றவைகள்.
 • பாதுகாப்பற்ற வழிகளில் கிடைக்கும் நீராகாரங்களை அருந்துதல்.
 • சமைக்கப்படாத உணவினை உட்கொள்ளல்.
 • வெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பழவகைகளை உட்கொள்ளல்.
 • வெள்ளத்தினால் வந்த நீரை தேங்கி நிற்க அனுமதித்தல்.


வெள்ளப்பாதுகாப் இடங்களில் குடியேற்றத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்க்கான வழிமுறைகள்.
 • வெள்ளம் வடிந்தோடுவதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட வலயத்தினுள் குடியேற்றத்தினை சரியான முறையில் தடைசெய்தல்.
 •  சட்டமுறையற்ற குடியேற்றதிட்டங்களை தடுப்பதற்க்கான ஒழுங்குமுறையான அவதானிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடைமுறைகளை எடுத்துவருதல்.
 • புதிய குடியேற்றத்திட்டங்களை தடைசெய்யப்பட்ட இடங்களில் ஊக்குவிப்பது மற்றும் உதவிபுரிவது நிறுத்தப்படவேண்டும்.
 • வெள்ளத்தினை வழிந்தோடச் செய்வதற்க்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலங்கள் குறிப்பாக சதுப்பு நிலங்கள் பாதுகாப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
 • வெள்ளம் வழிந்தோடுகின்ற நிலங்களை அண்டியுள்ள பிரதேசங்களை மீள ஆக்கிரமிக்கின்ற நடவடிக்கைகளை வலுவாக தடைசெய்வதுடன் அவற்றின்மீது வலுவான கண்காணிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • சரியான நீர் வழிந்தோடக்கூடிய வடிகால்கள் அது வெளியேறும் வழிகள் என்பவற்றை நகரப்பகுதியினுள் திட்டமிட்டபடி அமைக்கப்பட உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும்.
 • நீர் வழிந்தோடக்கூடிய இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் அறிவுறுத்தல் வேண்டும்.
 • குடிநீரினைப் பெறுகின்ற இடங்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படுவதனால் அதில் பெறும் நீரினைக் குடிப்பதினால் மாசடைந்த நீர் மூலம் பல்வேறு தொற்று நோய்கள் வரலாம்.
 • குறிப்பாக நீண்ட நாள் வெள்ளம் தங்கி நிற்ப்பதனால் சிறுவர்கள்ரூபவ் வயோதிபர்கள் மற்றும் அங்கவீனர்கள் தொற்றுக்காய்ச்சல்ரூபவ் குளிர் ஜீரம் என்பனவற்றினால் இலகுவில் பாதிப்படைகின்றனர்.
 • வெள்ளப் பாதிப்புக் காரணமாக மனநிலை பாதிப்படைதல்ரூபவ் தூக்கமின்மைரூபவ் இருக்கின்ற நோய்களின் அதிகரித்த தன்மை மற்றும் தற்கொலை சம்மந்தமான எண்ணங்களைத்தூண்டுதல் என்பனபோன்ற அபாயங்களை ஏற்படுத்துகின்றது.
 • இதற்கு மேலாக வெள்ளம் ஏற்ப்பட்டதின் பின்பு புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள்ரூபவ் கற்பினித்தாய்மார்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய சிரமமும் ஏற்ப்படுகின்றது.
வெள்ளத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்.
 • தூய சுட்டாறிய நீரினை அருந்துதல் அதற்க்காக வீடுகளில் பாவனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் நீரில் குளோரினை இட்டு பாவித்தல்.
 • எப்பொழுதும் குடிநீரை சிறிய மூடி கொண்டரூபவ் சுத்தமான கொள்கலன்களில் சேமித்து வைத்தல் வேண்டும்.
 • உணவினை மூடிவைத்து பாதுகாப்பதுடன் அவற்றை சூடாற முன் உண்ணுதல் வேண்டும்.
 • இயற்கையாக அமைந்திருக்கும் நீர் வழிந்தோடக்கூடிய வழிகளில் குடியேற்றத்திட்டங்களை அமைத்தல் தடைசெய்யப்பட வேண்டும்.
 • புதிய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக நீர்நிலைகள்ரூபவ் நீர் வழிந்தோடும் இடங்கள் பாவிப்பது தடைசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.
 • ஏற்கனவே தடை செய்யப்பட்ட பகுதி என அறிவிக்கப்பட்ட வெள்ளம் வழிந்தோடும் இடங்கள் மீளவும் பாதுகாக்கப்படுவது உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும்.
வெள்ள அனர்த்தம் மூலம் ஏற்ப்படும் பொது ஆபத்துகள்.
 • வெள்ளத்தினால் பெரியளவிலான மண்ணரிப்பு உருவாகின்றதுரூபவ் அத்துடன் இது பாலங்கள்ரூபவ் கட்டிடங்கள் என்பனவற்றை சிதைவடையச் செய்கின்றது.
 • மனிதர்களால் கட்டப்பட்ட வீட்டின் சுவர்கள்ரூபவ் கதவுகள்ரூபவ் கூரைகள் அத்துடன் வீடுகள் என்பன சிறிய வெள்ளத்தினாலும் பாதிப்படைகின்றது.
 • விவசாய நிலங்களில் ஏற்ப்படுகின்ற வெள்ளத்தின்போது விவசாயப்ப் பயிர் செய்கைகள்ரூபவ் மிருக வளர்ப்புப் பண்ணைகள் அத்துடன் செல்லப்பிராணிகள் என்பன வெள்ளத்தின்போது மிகுந்த பாதிப்பினை எதிர்நோக்குகின்றன.
 • வேள்ளம் போக்குவரத்தினை சீர்குலைத்து விடுகின்றது இது அங்கு உடனடி உணவுத்தட்டுப்பாட்டினை உண்டுபண்ணுவதுடன் அதுவே மக்களை பட்டினிச் சாவுக்கும் இடடுச் செல்லும் துர்ப்பாக்கியம் ஏற்ப்பட்டு விடுகின்றது.
 • வெள்ள காலங்களில் அதன் வடிந்தோடும் தன்மையைப் பொறுத்து மக்களின் இடப் பெயர்வுகள பாரியளவில் ஏற்ப்பட்டு வருகின்றன.
 • இதன்போது மக்ககள் தற்காலிக வீடுகளிலும் மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டங்களிலும் குடியமர்த்தப்படும் போது தூய்மையான நீரைப் பெறுவது மற்றும் போதியளவு உணவினைப் பெறுவது மட்டுப்படுத்தப்பட்டே காணப்படுவதுடன் அங்கு ஏற்ப்படும் சுத்தமற்ற தன்மை உணவு மற்றும் குடி நீர் மூலம் வரும் நோய்களுக்கு ஏதுவாக அமைந்து காணப்படும்.
 • ஓவ்வொரு வருடமும் வரும் வெள்ள அனர்த்தத்துக்கென பெருந்தொகையான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்க வேண்யெ நிர்ப்பந்தம்.
 • வேள்ளம் ஏற்ப்பட்டதன் பின்னர் பல்வேறு நோய்கள் உண்டாகுகின்றனரூபவ் குறிப்பாக கொலராரூபவ் தைப்பொயிட்ரூபவ் டையேரியா மற்றும் காய்சல் போன்ற இன்னோரன்ன நோய்களையும் உண்டுபண்ணுகின்றது.
வெள்ளம் மூலமாக ஏற்ப்படுகின்ற சுகாதாரக் கேடுகள்.
வெள்ளநீர் மூலம் குப்பை கூழங்கள் கொண்டு சேர்க்கப்படுவதுடன் நஞ்சு கலந்த மாசுறுதலும் அதன்போது ஏற்படுகின்றது இது சுகாதாரச் சீர்கேட்டை ஏற்ப்படுத்துகின்றது.

11 May 2010

வைகாசி களிப்பில் கண்ணகைக்கு குளிர்த்தில்.
மின்னல் ஒளிபரப்ப சென்நெல் கதிர் இசைக்க
சோவெனத் தருக்கள் பூத்து சொரிந்து மணம் வீசிநிற்க்க
ஆவெல்லாம் பால் சொரிந்து அழும் பிள்ளை பசிதீர்க்க
தென்னகத்தே கண்ணகித்தாய் வண்ணமதாய் பிறக்கின்றாள்.


மதுரை மானகரம் மங்களமாய் அருள் பரப்ப
எதிரே நின்றபகை எல்லாம் ஒளிந்துவிட
உதிரும் புன்னகை உதட்டினில் ஜொலிக்க
உதித்தாள் பூம்புகார் மண்ணில் உத்தமி


தெய்வக் குழந்தையாய் உதித்த தேவி மானாக்கன்
கையில் மகளாய் மலர்ந்து நின்றாள்
வையகத்தே ஆயிரங்கண்ணாள் அம்பிகை வடிவில்
உய்யவைக்க வந்துதித்தாள் ஊரெல்லாம் நமக்காக


பத்தியால் கொண்ட சித்தியால் பெற்ற வெற்றியால்
உள்ளத்தால் உயர்ந்த எண்ணத்தால் அழகு வண்ணத்தாள்
மெல்லத்தான் மலர்ந்தாள் அழகால் வளர்ந்தால்
புன்னகைத்தாள் தெய்வத்தைப் பின்னவைத்தாள்
கண்ணகித்தாய் என்று எண்ணவைத்தாள் நம்மையெல்லாம்.


மெல்லத்தான் அழகை சொல்லத்தான் இடையிலில் மாசாத்தான்
மகனாய் வளர்தான் பக்தியில் உயர்ந்தான் சித்திகள் பெற்றான்
இதை சொல்லத்தான் மனதில் எண்ணித்தான் விரைந்தான் மதுரையை அடைந்தான் கோவலன் தந்தை மாசாத்தான்.

இட்டபடி இறைவன் கட்டளைக்கு ஏற்ப்ப
கட்டளகி கண்ணகியாள் கட்டளகன் கோவலனை
திட்டமிட்டபடி மதரையில் திருமணம் முடித்தனர்.
சட்டங்கள் தவறாமல் தவமயில் கண்ணகியும்
துதித்தாள் கணவனை மதித்தாள் கொண்ட சிறப்பால்
கோவனும் எதைத்தான் கொடுக்க மறுத்தான்
வாழ்வில் சிறந்தான்.......இந்நாளில்...


நெஞ்சில் பட்டதோ ஊழ்வினை தொட்டதோ வாழ்வினை
சுட்டதோ கோவலனை விட்டதோ இல்லை
மஞ்சம் கொண்டதோ மார்க்கம் மாறியதோ
மாதேவி ஆசை தேறியதோ மயிலாள் கண்ணகி மதித்த கணவனுக்கு.
இசையில் இழகியதால் இன்பத்தில் பழகியதால்
பிசகாமல் அழகியவள் பின்தொடர்ந்து சென்றதால்
ஆசையில் ஆபரணங்கள் அத்தனையும் விற்றதால்
வசைமொழி கேட்டதால் வாடி நின்றான் கோவலன்.


ஆங்கே மன்னவன் பாண்டியனின் மனைவியின் சிலம்பமும்
தொலைந்து போனதுதான் என்னே என்ன ஆச்சரியம்.....
மன்னவன் பாண்டியன் பிடித்தான் கோவலனை
அடித்தான் மன்னவனின் வசைகேட்டுத்
துடித்தான் தன்நெஞ்சில் தானே கையால்
இடித்தான் எண்ணமெல்லாம் துண்டு துண்டாய்
ஒடித்தான் கோவலனும்.


பாண்டிமா மன்னவனின் பாவத்தில் கொன்ற செய்தி கேட்ட
காலத்தின் காவல் நாயகி, ஞாலத்தின் கற்ப்புக்கரசி,
உன்மையை மட்டும் உரைக்கும் உத்தமி,
நன்மையை நலமாய் நல்கிடும் மாது என் செய்தாள் தெரியுமா?
மதுரை மன்னனின் மாளிகை நோக்கி
மற்றோர் சிலம்பை கையில் தூக்கி சென்றாள் சினத்தை உடலெங்கும் பரவி
போய்முன் நின்றாள் கணவனை கொன்றவர் யார் என்று வினவி


வழக்கைத் தொடர்ந்தாள் வாழ்கைக் கேட்டு தன்
பிழைப்பைக் கெடத்த பெருமன்னன் முன்னே.
மன்னவன் பாண்டியன் மறுத்துரைக்க,
கையில் இருந்த சிலம்பமும் மன்னவனால் களவாடியதென்ற சிலம்பமும்
ஒன்றென மன்னன் பொய்யில் -என்னை
பழித்துரைத்ததை தையல் கண்ணகியாள,;
அங்கம் சிவசிவக்க பொங்கிவரும் கோபம்
தகதகென்று நெருப்பாய் எரிய
எங்கும் இருக்கும் இறைவன் இருப்பதென்றால்
மன்னன் வாயின் வார்தை பொய் என்றால் நின்றால் இறைவன் முன்றால்
உன்மை கொன்றால் மதுரை மா நகரே பத்தி எரிக என்றாள் சிலம்பை வீசி.

மழைக்கு வர்ணன், காற்றுக்க வாயு துன்பத்தில்
திளைக்கும் உலகை காப்பது விஸ்னு
கற்புக்கு அரசி கண்ணகி தானே.....
உலகமே உணரும் வண்ணம் உன்மையை உரைத்த தாயி
ஊரெல்லாம் குடியிருந்து உலகாழ்வது அழகு.
ஊருக்கு உண்மை அழகு
உன்மைக்கு பெண்மை அழகு- அந்தப்
பெண்மைக்கு கண்ணகிதான் அழகு.
வங்கக் கடல் மாலையிட
சங்கத்தமிழ் எதிரொலிக்கும்
மங்களத் திருநாடாம் இலங்காபுரியில்,


நீர்த்தாய் குளிர்பரப்ப
நிலத்தாய் வளங்கொலிக்கும்
பார்த்தால் பசிதீர்க்கும் பசிஞ்சோலைப் பட்டினமாம்
மீனினம் பாட்டிசைக்க மானினம் துள்ளியோடும்
வானகம் கறுக்கக் கண்டு
மயில்கள் கோலாகலிக்கும,;
பசித்தோரின் முகம் பார்த்து
பசிதீர்க்கும் பொன்னாடாம்
மட்டக்களப்பதனில்,


தாமரை மலர்கள் எல்லாம் வாவெனக் கையசைக்கும்,
மாமதுரை பூத்து நின்று வாசம் பரப்பிநிற்கும்
செட்டியார் குலமக்கள் செறிந்திலங்கும் செடடியூரில்
வந்தமர்ந்த மாதுக்கு கையில் தீச்சுடரும், மடியில் மடிப்பிச்சையும்,
தோழில் காவடியும், சொண்டில் அலகும் குத்தி, வசந்தன் வைத்து
கும்மி கரகம் ஆடி, பசிந்தாள் இலையில் பசிஆற்றி குளிர்தில் வைத்து கொண்டாடும்
வைகாசி இது வரும் போது ஊரெல்லாம் கைராசி..

03 May 2010

மன இறுக்கத்தை தளர்த்த எழிய வழிமுறை


தினமும் அதிகாலை எழுந்தவுடனோ அல்லது மென்மையான மாலை வேளைகளிலோ மெல்லோட்டம் ( Jogging) செய்யும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அல்லது கை கால்கள் வீசி விரைந்து நடக்கலாம். இது உங்கள் உடல் இறுக்கத்தைப் பெருமளவு தளர்த்தும். மனம் உற்சாகம் பெறும். ஆரம்பத்தில் அதிகாலை எழுவதும், மெனக்கெட்டுசெல்லவேண்டுமாஎனத் தோன்றுவதும் இயல்பு. பத்து நாட்கள் விடாமல் சென்று பாருங்கள். 40வயதுக்காரர் 20வயது இளைஞனைப்போல் உற்சாகமாக வேலை செய்வீர்கள்.


 *4. ஓய்வெடுங்கள்.* 
பணியிடையே அவ்வப்போது ஓய்வெடுங்கள். ஓய்வெடுத்தல் என்பது வேலையை நிறுத்திவிட்டு அரட்டை அடிப்பதல்ல. கண்களை மூடி நன்றாக மூச்சை ஆழ்ந்து இழுத்து, சற்று நிறுத்தி, மெல்ல விடுங்கள். கடினமான, மிகக் கவனமான வேலைகளைச் செய்வோர் செய்யும் சுவாசம் ஆழ்ந்து இல்லாமல் மேம்போக்காக இருக்கும். அதனால் மூளைக்கு சரியாக ஆக்ஸிஜன் செல்லாமல் தலைவலி, உடல் சோர்வு ஏற்படும். ஒரு மணிநேரக் கடின வேலைக்கு ஐந்து நிமிட ஓய்வு போதுமானது. *5. சிரியுங்கள்*  
மனம் விட்டுப்பேசுங்கள், உங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களிடம் மட்டும். எல்லோரிடமும், எல்லா நேரமும், தெரிந்த எல்லாவற்றையும் பேசிக்கொண்டிருக்காதீர்கள். யாரிடம் பேசினால் உங்களுக்கு ஆன்ம திருப்தி கிடைக்கிறதோ அவர்களிடம் மனம் விட்டுப் பேசுங்கள். அவர்கள் சொல்லும் வார்த்தைகள் உங்கள் மனதிற்குத் தெளிவைத் தரும். 


*7. உங்களால் மாற்ற முடியாதவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் 
இந்த உலகத்தில் ஒருவரே எல்லாவற்றையும் தன் வாழ்நாளில் ஒழுங்குபடுத்திட இயலாது. அது தேவையில்லாததும் கூட. மலையைத் தலையால் முட்டி உடைக்கமுடியாது. ஆனால் சிறு பாறையைப் பெயர்த்தெடுக்க இயலும். சமூகத்தில் உங்களால் முடிந்த சிறுசிறு வேலைகளைச் செய்யுங்கள். மற்றவர்களையும் உத்வேகப்படுத்துங்கள். 


*8. தெளிவாகச் செய்யுங்கள் 
எந்தச் செயல் செய்தாலும் முழுமையான ஆத்மார்த்தமான ஈடுபாட்டுடன் செய்யுங்கள். வேண்டாவெறுப்பாக ஒரு வேலையைச் செய்வதை விட அதைச் செய்யாமல் இருப்பதே மேல். எந்த ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்தாலும் செய்யும் வேலையை மட்டும் காதலியுங்கள், நிறுவனத்தை அல்ல. நிறுவனம் உங்களைத் தூக்கிவிடும் அல்லது கவிழ்த்திவிடும், ஆனால் ஈடுபாட்டுடன் காட்டிய வேலை திருப்தியை மட்டுமல்ல, நல்ல அனுபவத்தையும் கொடுக்கும். *9. விளையாடுங்கள்  

01 May 2010

உதயமே உனக்கொரு சலூட்.....


கிழக்கில் உதயம் தானடா
கிழித்து பாயும் படகடா
வழியவிடு ஓடுகின்ற ஆறு- போட்டி
வந்துவிட்டால் ஒன்றல்ல நூறு..

சேவையில மக்களுக்கு அஞ்சாத சிங்கம்- இது
ஜெயித்ததெல்லாம் போட்டியில் மங்காத தங்கம்
ஆதியில தோன்றியதும் எங்கள் உதயம் தானடா
பாதியில போகாத பலமும் உண்டு கேளடா
தேத்தாத்தீவு மண்ணுக்குள்ள வீரமுண்டு பாரடா- இத
தேசமெல்லாம் கொடிநாட்டும் படையணியின் ஊரடா
முன்னேற போகச் சொல்லி வெளிசசம்போட்ட விளக்கடா-நாம
முடித்ததெல்லாம் வெற்றியெண்டு முழக்கமிட்டு சொல்லடா

சூறாவளி போல நீயும் செல்லவேண்டும் முன்னடா
சுற்றிருக்கும் பகைகளெல்லாம் மெல்ல ஓடும் பின்னடா
உதயம் உதயம் என்று சொல்லி உரத்து சொல்லிப்பாரடா
வயிற்றில் இருக்கும் மழழைகூட வந்துசேரும் உன்னுடன்
மட்டக்களப்பு மண்ணுக்குள்ள ஆலவிருட்சம் நீயடா
கெட்டபேரு வாங்காத திட்டம்போடும் கழகண்டா
கையில் எடு உறுதிமொழி சேவை சேவை என்று
காக்கவேண்டும் ஊரைநாம களத்தினிலே நின்று.

நாளை நடைபெற இருக்கும் புதுவருட விளையாட்டை முன்னிட்டு இந்த வாழ்துபாவை சமர்ப்பிக்கிறேன்......